Soul Touch

16
Apr 2017

Soul Touch tretman je kombinacija masaže i energetskog tretmana sa ciljem da otkloni energetske blokade koje se nalaze na meridijanima kroz koje teče KI (životna energija),  tako da Vaša prirodna pokretačka energija može nesmetano da cirkuliše telom.

Energetske blokade u našem telu uzrok su  psihičkim blokadama koje se ogledaju kroz nedostatak samopouzdanja, osećaj hroničnog umora, osećaj nezadovoljstva, tuge. Ukoliko su prisutne duže vreme ove blokirane energije dovode i do bolesti na nivou tkiva, organa ili sistema organa, pa je veoma važno uravnotežiti suptilne energije u našem organizmu.

Soul Touch energetski tretman će vam pomoći da se oslobodite svih oblika negativnih emocija, koje Vas sputavaju i opterećuju Vaše fizičko i mentalno telo.

U ovom tretmanu  obrađuje se  7 glavnih energetskih centara u telu, tzv. čakre (“krugovi života”, “centri moći”), kao i sve energetske tačke na glavi, licu i ekstremitetima (šake i stopala).

Energetskim pristupom , takođe vršimo čišćenje čakri i uvodimo ih u njihovo prirodno stanje odnosno balans. Cilj tretmana je da se utvrdi koji energetski centar je u disbalansu sa ostalim. Tri čakre na koje se klijenti najčešće žale, to su : korenska, seksualna i srčana čakra.

Soul Touch tretman je sjajan miks koji dovodi do povoljnog uticaja na naše zdravlje, a može pozitivno delovati na doslovno sve aspekte života klijenta, posebno na lični, tj. psiho-fizički razvoj kao i osvešćivanje onog spiritualnog u nama.

Energetska masaža podrazumeva individualni pristup svakom klijentu u zavisnosti od njegovog trenutnog stanja organizma. Ovakva masaža poboljšava opšte psihofizičko stanje, smanjuje stres, podstiče cirkulaciju i osećaj opšte harmonije.

Dopustite sebi da uživate u tretmanu i da na vlastitom duhu i telu osetite sve blagodati relaksacione i energetske masaže. Osetite snagu,vitalnost, poletnost i ispunjenost pozitivnom energijom. Oslobodite se fizičke, mentalne i duhovne napetosti – zauvek!

Najveći i najsnažniji efekat postiže se radom u serijama od po 5 tretmana, kako bi se klijentu u potpunosti izbalansirala energija i postiglo stanje unutrašnjeg mira, blagostanja i osećaja potpune opuštenosti i spokoja.

Ovo nije uobičajena masaža već bi se moglo reći da je energetski ritual, gde postižemo snažan energetski balans, i uspostavljanje protoka pozitivne energije između terapeuta i klijenta. Naravno,potrebno je poznavanje unutrašnjeg stanja svakog pojedinačnog klijenta jer samo takav pristup pruža onome ko je na tretmanu dugotrajno opuštanje, harmoniju, i osećaj blaženstva.

Soul Touch je pravi izbor za ljude koji su izloženi različitim negativnim uticajima iz životne i radne sredine koji generišu svakodnevni stres kao neizbežnu posledicu i sastavni deo života savremenog čoveka.

Povežite Vašu dušu i telo!